Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Nezināmu jaunu sieviešu dubultportrets, [19--],
Alūksnes pilsēta