Jenerovska portrets, [192-],
Liepāja
Nīkrāces pagasts. Mellenbergu ģimene, 1928-04-24,
Nīkrāces pagasts
Nīgrandes pagasts. Herbstu ģimene, [192-],
Nīgrandes pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta vīrieša un meitenes portrets, [19--],
Rūjienas pilsēta
Cēsis. Neatpazītas sievietes portrets, 1917-03-05,
Cēsu pilsēta