Neatpazīts karavīrs, [19--],
Jēkabpils novads
Brunis Piekalns, [19--]
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Ernasts Cukurus, [19--],
Alojas pilsēta
Jānis Brakšs seniors, [19--],
Vecpiebalgas pagasts