Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Lūcija Karš iesvētībās, 1923-03-25,
Jelgava