Vīriešu portreti, [19--],
Lazdukalna pagasts
Trīs neatpazītu cilvēku grupas portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Vīru grupa pie Ēveles pamatskolas, [192-],
Ēveles pagasts
Jauniešu grupa brīvā dabā, 1928,
Krimuldas pagasts