Neatpazītas sievietes portrets, [192-],
Kandavas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Kandavas pilsēta
Rozālija Traumane, [192-],
Kandavas pilsēta
Amālija Druķe, [190-],
Bauskas pilsēta
Strenči. Iesvētības, 1935-07-14,
Strenču pilsēta
Zelma Dzilna iesvētību dienā, [190-],
Valkas pilsēta
Nellijas iesvētības, 1932-09-02,
Valmiera
Cesvaine. Nezināmas jaunietes, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Nezināma jauniete, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Nezināma jauniete, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Nezināmas jaunietes portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Nezināmas jaunietes portrets, [190-],
Cesvaines pilsēta
Vecgulbene. Nezināmas jaunietes portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta