Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Elza Slaidiņa iesvētīšanas dienā, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētības Drustos, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētāmo gājiens, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Hilda iesvētībās, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Anna Slaidiņa iesvētībās, [193-?],
Drustu pagasts
Iesvētības Drustu baznīcā, [193-?],
Drustu pagasts