Lilija Bērziņa, 1924,
Alūksnes pilsēta
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Aknīstes pilsēta
Helena Dalecka, 1928-09-20
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, 1928-05-29,
Virgas pagasts
Vijciems. Iesvētības, 1935-05-26,
Vijciema pagasts
Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, [195-],
Alojas pilsēta