Neatpazīta laulātā pāra portrets, [191-?],
Staiceles pagasts
Neatpazīta vīrieša salonfotogrāfija, [192-?],
Strenču pilsēta
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Pie Aknīstes luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Strenči. Brāļi. Vidū Arvīds Reiters, 1939-10-01,
Strenču pilsēta
Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts
Valmiera. Gauja, 1970,
Valmiera
Jaunas sievietes salonfotogrāfija, [192-?],
Kuldīgas pilsēta