Karavīri, [193-?]
Karavīri, 1928-08-19,
Rīga
Trīs vīrieši, [192-]
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [19--],
Talsu pilsēta
Brāļi Svilpes, 1920-01