Nīkrāces pagasts. Ceļš ziemā, 1996,
Nīkrāces pagasts