Bauska. Būvmateriālu veikals, 1995-06-06,
Bauskas pilsēta
Bauska. Būvmateriālu veikals, 1995-06-06,
Bauskas pilsēta
Bauska. Būvmateriālu veikals, 1996-09-25,
Bauskas pilsēta
Bauska. Būvmateriālu veikals, 1996-09-25,
Bauskas pilsēta
Rīga, Ziemassvētki, [193-],
Rīga
Sunākstes luterāņu baznīca. Iekšskats, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas altāris, 1983-07,
Sunākstes pagasts