Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts