Gauja pie Valmieras, [192-],
Valmiera
Ērgļu klintis, [193-],
Priekuļu pagasts
Ceļā uz Patrias maijkomeršu Straupē, 1928-05-19,
Sējas novads
Sigulda. Tilts pār Gauju, [198-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Pie Velnalas, 1931-08-02,
Siguldas pilsēta
Vireši. Aizsprosts uz Gaujas, [200-],
Virešu pagasts
Gauja pie Velēnas, [200-],
Lizuma pagasts
Cēsis. Gauja pie Cēsīm, [1913],
Cēsu pilsēta
Sigulda no Paradīzes kalna, [193-],
Siguldas pilsēta
Gauja, [193-]
Valmiera, [193-],
Valmiera
Valmiera, 1905,
Valmiera
Valmiera, [191-],
Valmiera
Cēsis. Tilts, [193-],
Cēsu novads
Jānis Pliskavs, 1937,
Strenču pilsēta
Jānis Pliskavs, 1936,
Strenču pilsēta