Pārceltuve pār Gauju Gaujienā, [194-],
Gaujienas pagasts
Pārceltuve pār Gauju Gaujienā, [194-],
Gaujienas pagasts
Iespējams, Gaujienas pārceltuve, [194-],
Gaujienas pagasts
Gauja Līgatnes apkārtnē, [193-],
Līgatnes novads
Zelma Dzērve, [193-],
Cēsu novads
Sigulda. Gaujas līči, [193-],
Siguldas novads
Rūdolfs Žukovskis un Olga Veidemane, 1932,
Siguldas pilsēta
Valmiera no tilta, 1938,
Valmiera
Ranka. Tilts pār Gauju, [1927],
Rankas pagasts
Cēsis. Gaujas tilts, [193-],
Cēsu pilsēta
Gauja pie Siguldas, [192-],
Siguldas pilsēta
Gauja, [192-],
Siguldas pagasts
Līgatnes pārceltuve pār Gauju, [1980?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes pārceltuve pār Gauju, [1980?],
Līgatnes pilsēta
Strenči. Tilts pār Gauju,
Strenču pilsēta
Sigulda. Tilts pār Gauju, [193-],
Siguldas pilsēta