Ugunskura dzēsēji pie Ergļu klintīm, [19--],
Priekuļu pagasts
Ekskursanti pie Ķūķu krācēm, 1924-09-21,
Raiskuma pagasts
Tilts pār Gauju pie Strenčiem, [19--],
Strenču pilsēta
Gauja pie Valmieras, [19--],
Valmiera
Pavasara pali, iespējams Strenčos, [192-],
Strenču novads
Gauja pie Gaujienas, [195-],
Gaujienas pagasts
Gauja pie Gaujienas, [195-],
Gaujienas pagasts
Tilts pār Gauju Siguldā, 1938-08-21,
Siguldas pilsēta