Līgatnes pārceltuve, 2010,
Līgatnes pilsēta
Līgatnes pārceltuve, 2010,
Līgatnes pilsēta
Gaujas tilts pie Raiskuma, [193-?],
Raiskuma pagasts
Tilts pār Gauju Taurenē, 1935-1936,
Taurenes pagasts
Tilts pār Gauju Taurenē, 1935-1936,
Taurenes pagasts
Tilts pār Gauju pie Nēķena muižas, [192-],
Taurenes pagasts
Skats no Sietiņieža. Gauja, 1930,
Kocēnu pagasts
Sietiņiezis pie Gaujas, [193-?],
Kocēnu pagasts
Ramātu klintis. Skats uz Gaujas vecupi, 1934,
Priekuļu pagasts
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [1920-?],
Strenču pilsēta
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-],
Strenču pilsēta
Gaujas plostnieks, [192-?],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads