Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Nīkrāces deju kolektīva dalībnieces, [195-],
Skrundas pilsēta
Vārnavas pamatskola, [19--],
Viesītes novads
Vārves pagasts. Zūru muiža, [196-],
Vārves pagasts
Svitenes pagasta mājas "Dimzēni", [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes vidusskola, [195-?],
Svitenes pagasts