Nīkrāces pagasts. Nīkrāces skola, 1950,
Nīkrāces pagasts