Dagdas katoļu baznīca, [193-],
Dagdas pilsēta
Dagda, [19--],
Dagdas pilsēta