Kursīši. Bērnu svētki, 1930-06,
Kursīšu pagasts
Bērnu svētki Sērmūkšu pagastā, 1929-1930,
Taurenes pagasts
Bērnu svētki Strenčos, 1928.5.27,
Strenču pilsēta