Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [193-],
Nīkrāces pagasts