Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [194-],
Nīkrāces pagasts