Rīga. Tiesu pils, [193-?],
Rīga
Rīga. Sieviete ar suni, [194-?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [1900?],
Rīga