Vaiņode. Emīlija Mozrima ar bērniem, [195-],
Vaiņodes pagasts