Rucavas pagasta plāns, [193-?],
Rucavas pagasts
Liepājas karte, [191-?],
Liepāja
Talsu apkārtnes plāns, 1938,
Talsu pilsēta
Latvijas karte, 1918-1920,
Rīga
Ērgļu skolas skolotāji, [191-],
Ērgļu pagasts