Zemnieku bareljefs, [192-?],
Jēkabpils
Kandavas novada pirmie dziesmu svētki, 1934-07-08,
Kandavas pilsēta