Jaunsvirlaukas pagasts. Mārtiņš Kalnietis, 1987,
Jaunsvirlaukas pagasts