Sveiciens no Liepājas, [193-],
Liepāja
Gaujienas vēsturiskās ainavas, [193-],
Gaujienas pagasts
Mazsalacas valsts ģimnāzija. Fotokolāža, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Ogres īpatnējā sanatorija, [194-],
Ogres pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas!, [193-?],
Mazsalacas pagasts
Sveiciens no Valmieras, [196-],
Valmiera
Sveiciens no Valmieras, [196-],
Valmiera
Rīga. Kolāža, [191-],
Rīga
Daugavpils. Kolāža, [193-],
Daugavpils
Gramzdas baznīcas mācītāji, [1924?],
Gramzdas pagasts