Kūts celtniecība Liepupē, 1928,
Liepupes pagasts
Kuldīga. Ļeņina piemineklis tapšanas laikā, 1980-10-26,
Kuldīgas pilsēta