Inešu pagasts. Vecpiebalgas muižas klēts, 2007-07-06,
Inešu pagasts
Alojas kapsēta. Ausekļa kaps, 2017-05-21,
Alojas pilsēta
Stučkas RCBS Skrīveru 2. bibliotēkā, [19--?],
Skrīveru novads