Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Vācu poziciju modelis, [192-?],
Jēkabpils