Nīkrāces pagasts. Zāles miltu ražotne, [197-],
Nīkrāces pagasts