Ādažu novads. Labības novākšana, [19--],
Ādažu novads
Rūjiena. Skolēni talkā, [19--],
Rūjienas pilsēta
Rūta un Maija Prauliņas, [193-],
Burtnieku pagasts
Siena novākšana Ainažu pagastā, [1930],
Ainažu pagasts
Siena vākšana ar zirga grābekli, [193-],
Strazdes pagasts
Kuldīga. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Silajāņu pagasts. Dārza darbos, 1935,
Silajāņu pagasts
Lauku darbi, [197-]
Siena laikā, [193-]