Nezināmu cilvēku grupas portrets, [192-?],
Mazsalacas pilsēta