Elektriķi Mazkalētos, 1937,
Kalētu pagasts
Elektriķi Mazkalētos, 1937,
Kalētu pagasts