Bunkas pagasta Brūveru mājas, [193-],
Bunkas pagasts
Vircavas pagasts. Laukbrigāde, [195-],
Vircavas pagasts
Viesīte. Poļu laukstrādnieces, 1940,
Viesītes pilsēta
Lauku darbi, [193-?],
Ludzas novads
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Kartupeļu pārlasīšana, [19--],
Ogresgala pagasts
Ražošanas apspriede, 1956,
Ogresgala pagasts
Labība kūļos, 1953-07-21,
Ogresgala pagasts