Trīs Mazsalacas puikas ar māsiņu, 1934-09-28,
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta māsa un brālis, 1947-07-17,
Cēsu pilsēta
Divas neatpazītas māsas, [193-?],
Vaidavas pagasts
Neatpazīta ģimene zaļumos, [190-?],
Kocēnu novads
Māsa un brālis iesvētību dienā, [193-?],
Limbažu pilsēta
Jānis un Mirdza, [192-?]