Gostiņu septiņgadīgā skola, 1946-05,
Pļaviņu pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola, 1950-05,
Pļaviņu pilsēta