Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, 1957-07,
Alojas pilsēta