Berta Priede (Pāvuls) ar bērnu, 1939,
Alojas pagasts