Rudbāržu muižas pils, [193-?],
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Ēka Rudbāržu muižā [?], 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu luterāņu baznīca, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu luterāņu baznīca , 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muiža, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, 2010,
Rudbāržu pagasts
Rudbāržu muižas pils, [1908],
Rudbāržu pagasts