Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta