Alojas kapsēta. Ausekļa kaps, 2017-05-21,
Alojas pilsēta