Stelles Ķoņu ūdensdzirnavās, 2009-08-11,
Ķoņu pagasts
Rokdarbu stunda Valmierā, 1937,
Valmiera