Medinu skola, [193-],
Ludzas novads
Vertulovas pareizticīgo baznīca, 2002,
Rundēnu pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-?],
Ludzas novads
Karavīrs , [193-],
Ludzas novads
Mihails un Aleksandra Trokuļevi, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku portrets, [192-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Karavīri, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Ludzas novads