Vietalvas labdarīgās biedrības skatuve, [193-],
Vietalvas pagasts
Vietalvas labdarīgās biedrības koris, [1935?],
Vietalvas pagasts
Lonijas un Arvīda Paegļu kāzas, 1939-05-28,
Kokneses pagasts