Bēres Ēveles kapsētā, [196-?],
Ēveles pagasts
Dieva kalps, [19--]
Iesvētības, [192-],
Valmiera