Rīga. Pētera I piemineklis, 1910-07-04,
Rīga
Dikļu Tautas nama pamatu likšana, [1933?],
Dikļu pagasts
Iesvētības Līvānu luterāņu baznīcā, 1956-07-15,
Līvānu pilsēta
Iesvētīšanas dienā, [193-?],
Staiceles pagasts
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Lejasciema pagasts
Mazsalacas draudzes mācītājs Jānis Ozols, [1961?],
Mazsalacas pilsēta
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Ēveles pagasts
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Ēveles pagasts
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Ēveles pagasts
Iesvētības Drustos, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētāmo gājiens, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts