Viļakas katoļu draudze, 1940,
Viļakas pilsēta
Viļakas kapucīnu klostera ēka, 1938,
Viļakas pilsēta
Iesvētāmo grupa Talsos, 1918,
Talsu pilsēta
Talsi. Kāzinieku grupa, [1935?],
Talsu pilsēta