Jēkabpils. Muzikantu grupa , [1900],
Jēkabpils
Muzikanti Latgalē 1960. gadā, 1960,
Andrupenes pagasts